Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2012

JavaScript là tương lai của lập trình?

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình để làm trang web tương tác. Các slideshow, pop-up quảng cáo và tính năng tự động hoàn toàn của Google là tất cả các ví dụ của JavaScript trong công việc.
JavaScript lần đầu được Brendan Eich sáng tạo tại Netscape vào năm 1995 - có tên là Mocha trong giai đoạn phát triển, được tung ra ở dạng beta với tên LiveScript và cuối cùng được đặt tên JavaScript để phổ biến Java (một ngôn ngữ lập trình khác) vì các mục đích tiếp thị.
Đầu tiên, các nhà phát triển đã không coi trọng JavaScript, bởi vì ngôn ngữ này không được xem như là một ngôn ngữ nghiêm túc như Java, Ruby hay Python, là những ngôn ngữ phía server. JavaScript đã là lớp phủ kem trên chiếc bánh, chỉ chịu trách nhiệm trải nghiệm người dùng. Nhưng ngôn ngữ này tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, thường được khuyến nghị như là ngôn ngữ đầu tiên dành cho người mới bắt đầu. Nếu bạn sử dụng JavaScript với một khung được gọi là Node.js, bạn nay có thể thực sự sử dụng JavaScript như là một ngôn ngữ phía server.
T…

Sốt nhân lực lập trình ứng dụng cho mobile

Nhiều công ty khó tìm được lao động chuyên về lập trình ứng dụng trên di động, dù trả lương 1.600 USD một tháng.
Một doanh nghiệp đang làm trong lĩnh vực ứng dụng di động ở quận 1, TP HCM cho biết ngành này mới nổi trong 4 năm nay, khi sản phẩm điện thoại Android được người dùng ưa chuộng. Lương dành cho những người mới tốt nghiệp 6-9 triệu đồng một tháng, nếu có kinh nghiệm, chuyên môn giỏi có thể tới 1.000–1.600 USD. Nhưng các công ty khá chật vật tìm mà không đáp ứng đủ nhu cầu.
Ông Trần Phúc Hồng, Giám đốc Trung tâm Giải pháp di động TMA cho biết nhu cầu nhân lực ngành lập trình ứng dụng di động cao hơn hẳn nhu cầu chung của ngành công nghệ thông tin. Không chỉ các công ty phần mềm Việt Nam tuyển dụng cho các dự án trong và ngoài nước mà công ty nước ngoài cũng cần một lượng lớn.
Theo ông, thường sinh viên tốn khá nhiều tiền mua thiết bị di động và tự nghiên cứu để có hiểu biết cơ bản. Có như thế, các công ty mới ưu tiên tuyển dụng với mức lương cao. Song, không phải sinh viên nào cũ…

Giáo trình: Công nghệ phần mềm - Chương 2

CHƯƠNG 2:TIÊU CHUẨN CỦA SẢN PHẨM PHẦN MỀM VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
Mục tiêu của công nghệ phần mềm là sản xuất ra những phần mềm tốt, có chất lượng cao. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phần mềm có thể được phân thành hai nhóm chính: các nhân tố có thể đo trực tiếp và các nhân tố chỉ có thể đo gián tiếp.  Tuỳ theo công dụng của sản phẩm và nhu cầu thực tế của người sử dụng, các chuẩn của quốc gia, quốc tế, nền văn minh của cộng đồng, thời điểm,... mà các tiêu chuẩn để lượng hoá phần mềm có thể thay đổi.  Chương này nhằm tìm hiểu các tiêu chuẩn hiện nay được dùng để đánh giá một sản phẩm phần mềm và cách thức để quản lý dự án phần mềm.
2.1.TIÊU CHUẨN CỦA SẢN PHẨM PHẦN MỀM
Để đánh giá được sản phẩm của một nền công nghệ là tốt hay xấu, chúng ta phải nghiên cứu để đưa ra được những tiêu chuẩn đánh giá chúng. Chất lượng của sản phẩm phần mềm bao gồm nhiều yếu tố dựa trên các tiêu chuẩn đã được tổng kết.
2.1.1.Tính đúng 
Một sản phẩm thực hiện được gọi là đúng nếu nó thực hiện chính xác nhữn…

Code Assembly: In ra các số có 3 chữ số, sao cho tổng của chúng bằng 10

/*
Code Assembly: In  ra các số có 3 chữ số, sao cho tổng của chúng bằng 10
*/

#include<conio.h>
#include<iostream.h>

void main(){
clrscr();
int d,c,t,a;

thoatLap2:
 asm mov ax,1
 asm mov t,ax // t=1
 lap1:
asm mov ax,t
asm cmp ax,10 
asm je thoatLap1 // thoat khoi lap1


thoatLap3:
 asm mov ax,0
 asm mov c,ax //c=0
 lap2:
asm mov ax,c
asm cmp ax,10
asm je thoatLap2 // thoat khoi lap2

asm mov ax,0
asm mov d,ax // d=0

lap3:

     asm cmp d,10
     asm je thoatLap3 //thoat khoi lap3
     asm jmp kt
                              kt:
asm mov ax,0
asm mov ax,t
asm add ax,d
asm add ax,c
asm mov a,ax // a=dv+ch+tr

asm cmp a,10 // if a=10 then in
asm je in
asm jmp thoat
in:
cout<<t<<c<<d<<"; ";
thoat:
asm mov ax,d
asm add ax,1
asm mov d,ax
asm jmp lap3

asm mov ax,c
asm inc ax
asm mov c,ax
asm jmp lap2

asm mov ax,t
asm inc ax
asm mov t,ax
asm jmp lap1

thoatLap1:
getch();

}