# Bắt đầu học C# ( C Shar) như thế nào?


C Sharp là một ngôn ngữ hướng đối tượng mạnh mẽ và thường xuyên được nâng cấp, hỗ trợ bởi tập đoàn Microsoft. Theo ước tính hiện nay trên thế giới có 50% lập trình viên sử dụng Microsoft.NET trong đó đa số sử dụng C Sharp là ngôn ngữ chính để phát triển ứng dụng.


Những yếu tố trên đã đủ để thuyết phục bạn theo đuổi nghiên cứu ngôn ngữ này cho các sản phẩm của bạn trong tương lai?

Yếu tố tiên quyết của một người học lập trình đó là: sự chuyên cần, đam mê và phương pháp học. Bạn cần xác định cho mình tâm lý ngay từ ban đầu, rằng bạn học và sẽ theo đuổi ngôn ngữ này trong suốt quá trình học tập và làm việc sau này của bạn. Vì xét cho cùng các ngôn ngữ lập trình đều khá giống nhau về phương pháp học, cấu trúc chương trình và hiệu quả phát triển ứng dụng. Nào hãy bắt đầu chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết sau nhé:

- Máy tính có cài đặt Visual Studio (phiên bản mới nhất 2010): Ở trường học, trung tâm đào tạo người ta sẽ chuẩn bị sẵn phần này cho bạn, bạn chỉ việc đến lắng nghe và học cách sử dụng, viết ứng dụng. Tuy nhiên là một lập trình viên mà không có một máy tính có cài Visual Studio thì bạn sẽ không thể chủ động được.

- Một cuốn sổ tay: Có rất nhiều cách ghi chú những ý tưởng, những thuật toán, những cách viết code chợt nảy sinh trong một tình huống nào đó. Khi bạn đang ngồi trước máy tính thì hẳn nhiên bạn sẽ viết nó và test thử. Nhưng cũng có những lúc các ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, bạn nghĩ ra một thuật giải vô cùng thông minh, hãy viết nó vào cuốn ghi chú kẻo đợi đến khi ngồi vào máy tính thì ý tưởng của bạn đã trôi vèo.

Bạn cũng nên ghi chú những lời thày cô giảng và nhấn mạnh tầm quan trọng. Chắc chắn những lưu ý quan trọng của thày cô sẽ giúp ích cho việc học và làm việc của bạn sau này. Đôi khi những mẹo rất nhỏ nhưng có thể giúp bạn giải quyết được cả một bài toán lớn đấy.

- Làm bài tập thật nhiều: Học đến đâu bạn nên làm bài tập nhuần nhuyễn hết phần đó. Tất nhiên làm bài tập ở đây là bạn phải tự mình làm, tự ra đề bài, tự viết thuật giải, viết code và kiểm tra kết quả. Làm bài tập giúp bạn thành thạo những kỹ năng xử lý bài toán và hiểu sâu sắc về các nguyên tắc lập trình, xử lý lỗi khi gặp phải.

- Đặt câu hỏi nếu không hiểu: Đừng ngại nói ra ý kiến của mình dù nó đúng hay sai. Nếu nó có sai thì bạn cũng may mắn vì sẽ có người chỉ cho bạn đâu là đúng. Luốn luôn đặt câu hỏi với những người hiểu biết để nhờ họ chỉ cho bạn những phần bạn không hiểu.

- Cuối cùng là tìm đọc sách càng nhiều càng tốt: Sách công nghệ ngày nay tràn ngập, luôn luôn cập nhật theo công nghệ. Bạn là lập trình viên công nghệ thì cần phải luôn cập nhật những công nghệ mới có thể áp dụng cho việc học và làm sau này.

Nào giờ thì hãy mở máy lên và viết chương trình đầu tiên: Hello World.

(sưu tầm)

Bài viết nổi bật