[Java] Thiết kế giao diện với Java trong NetBean

Java  là ngôn ngữ lập trình  mã nguồn mở, phổ biến mạnh mẽ. Tuy nhiên, người lập trình vẫn thấy khó khăn khi thiết kế giao diện đồ họa (G.U.I) do đặc tính kéo thả chưa hoàn thiện như .Net.

Mới đây, với sự cải tiến mạnh mẽ việc thiết kế giao diện đồ họa dễ dàng hơn với bộ công cụ NetBean.

Đoạn clip này sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng đặc tính này:Ads Links

Danh mục bài viết