[ C\C++ ] Cấu trúc lặp


Cấu trúc lặp trong C\C++

Dang1: for
for (biểu thức1; biểu thức 2; biểu thức 3)
{
Câu lệnh;
}
Trong đó:
  Biểu thức 1: khởi tạo giá trị ban đầu
  Biểu thức 2: điều kiện lặp
  Biểu thức 3: thay đổi giá trị

Dạng 2: while
  while (biểu thức điều kiện){
Câu lệnh;
}

  Trong khi (biểu thức điều kiện) còn đúng câu lệnh còn thực hiện

Dạng 3: do\while
do{
Câu lệnh;
  } while(biểu thức điều kiên);

   Tương tự như while chỉ khác câu lệnh thực hiện trước điều kiện kiểm tra sau => câu lệnh sẽ được thực hiện ít nhất 1 lần.

Một số Ví dụ

Ví dụ1. In ra màn hình tất cả số nguyên có 3 chữ số sao cho tổng các chữ số bằng 10.

// In ra man hinh tat ca cac so gom 3 chu so, sao cho tong cua cac chu so bang 10

// Cách1: dùng for ------------------------------------------------------------------

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
 cout<<"\n In day so can tim: ";
 for(int a=100;a<=999;a++)
{
if(a%10+(a/10)%10+(a/100)%10==10)
 cout<<a<<" ; ";
}
 getch();

}

// Cách2: dùng while ---------------------------------------------------------------

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
 cout<<"\n In day so can tim: ";
int a=100;
 while(a<=999){
     if(a%10+(a/10)%10+(a/100)%10==10)
 cout<<a<<" ; ";
     a++;
  }
 getch();
}

// Cách3: dùng do\while -----------------------------------------------------------

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
 cout<<"\n In day so can tim: ";
int a=100;
do{
if(a%10+(a/10)%10+(a/100)%10==10)
 cout<<a<<" ; ";
a++;
  } while(a<=999);
 getch();
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ví dụ2. Tính s=1+3+5+..+n (n nhập từ bàn phím thỏa mãn 2<=n<=23).

// Tinh tong s=1+3+5+7+...+n (voi n nhap tu ban phim thoa man 2<=n<=23)
#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
 int n;
 // nhap n
 do{
cout<<"\n n=";
cin>>n;
if(2>n||23<n)
cout<<"\n Nhap lai n!";
 }while(2>n||23<n);
 // tinh tong
 int s=0;
 int i=1;
 while(i<=n){
if (i%2!=0)
s=s+i;
i++;
  }
 cout<<"\n Ket qua: "<<s;
 getch();
}

// Các bạn có thể đổi while => for; do\while => for ???
//-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ví dụ3. Giải bài toán Gà-Chó

// Giai bai toan Ga-Cho

//Cách 1: dùn for lồng nhau -------------------------------------------------------------

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
 int g,c;
 for(g=0;g<=36;g++)
  for(c=0;c<=36;c++)
if(g+c==36&&g*2+c*4==100)
cout<<"\n Ket qua: Ga = "<<g<<"; Cho= "<<c ;
 getch();

}

//Cách 2: dùng while (tối ưu hơn) ------------------------------------------------------

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
 int g=0;
while(g<=36){
if(g*2+(36-c)*4==100)
cout<<"\n Ket qua: Ga = "<<g<<"; Cho= "<<36-g ;
g++;
 getch();
}

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)