[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Hamilton - tìm chu trình Hamilton trên đồ thị G

Mô tả bài toán: cho đồ thị vô hướng G=(V,E) hãy xác định mọi đường đi từ đỉnh xuất phát đi qua tất cả các đỉnh mỗi đỉnh chỉ qua duy nhất 1 lần.

Ý tưởng thuật toán: sử dụng kỹ thuật tìm kiếm theo chiều sâu bằng cách đánh dấu đỉnh đã đi qua trong quá trình tìm kiếm.
+ Mô tả dữ liệu đầu vào và đầu ra của bài toán:
+ Dữ liệu vào: cho trong tập tin Bai4.inp
  - Dòng đầu ghi số n là số đỉnh của một đồ thị (0<n<100)
  - Dòng 2 ghi đỉnh xuất phát.
  - Dòng i+2 (1 < i < n ) chứa n số A[i,1],A[i,2]…A[i,n] mỗi số cách nhau bởi một khoảng trắng.
+ Dữ liệu ra: in ra màn hình đường đi qua tất cả các đỉnh (nếu có).

Ví dụ:

[Cài đặt bài toán - code Turbo C+]

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#define FileIn "InputHamitol.txt"

int Dem = 0; //dem so duong di
int *L; //luu duong di
char *DanhDau; //danh dau dinh da di
int **A,n,D;

//doc du lieu tu tap tin theo yeu cau cua bai toan
void Doc_File() {
      FILE*f = fopen(FileIn,"rb");
      fscanf(f,"%d%d",&n,&D);
      cout<<"Ma Tran Lien Ket Tuong Ung.\n"<<D<<endl;
      *A = new int [n];
      for(int i =0;i<n;i++) {
          A[i] = new int [n];
          for(int j =0;j<n;j++) {
                fscanf(f,"%d",&A[i][j]);
                cout<<A[i][j]<<" ";
        }
        cout<<endl;
  }
  fclose(f);
  D--;
}

//khoi tao du lieu ban dau cho bai toan
void KhoiTao() {
   DanhDau = new char [n];
   L = new int [n];
   for (int i = 0; i<n; i++) {
      DanhDau[i] = 0; //tat ca cac dinh dieu danh dau
      L[i] = 0;
   }
   DanhDau[D] = 1; //danh dau dinh xuat phat
   L[0] = D;
}

//xuat duong di ra man hinh
void InDuongDi(int Dinh) {
   Dem++;
   cout<<endl<<D+1;
   for (int i = 1; i<Dinh; i++)
      cout<<" -> "<<L[i]+1;
 }

//tim kiem duong di
void Try(int Dinh) {
   if(Dinh == n)
      InDuongDi(Dinh);
    else {
           for(int i = 0; i<n; i++)
                 if( A[L[Dinh-1]][i]>0 && DanhDau[i] == 0){
                         L[Dinh] = i;
                         DanhDau[i] = 1; //danh dau dinh da di qua
                         Try(Dinh+1); //tim kiem dinh tiep theo
                         L[Dinh] = 0;
                        DanhDau[i] = 0; //phuc hoi dinh da danh dau
     }
  } 
}

void main() {
   clrscr();
   Doc_File();
   KhoiTao();
   cout<<"Duong di";
   Try(1);
    if(Dem==0)
          cout<<" khong co.";
    delete*A,DanhDau,L;
    getch();
}

/***** LƯU Ý ****/
- File Input.txt được đặt ở thư mục chứa code [Download file Input.txt tại đây], các bạn có thể tạo phải Input.txt khác tùy vào đồ thị mà bạn muốn kiểm tra
- Download code chương trình tại đây
- Khi download, bạn chờ 5s, click BỎ QUA QUẢNG CÁO (SKIN AD)

Chúc các bạn thành công!

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)