[ Java ] Lớp trừu tượng và phương thức trừu tượng (abstract) trong Java - Ví dụ 1: Tính điểm cho sinh viên [abstract class-method]

Lớp trừu tượng và phương thức trừu tượng (abstract) trong Java
Xây dựng Project theo mô hình sau:Yêu cầu:
 - Khởi tạo mỗi lớp 1 đối tượng
 - In kết quả 

[Cài đặt với NetBean]
- Xây dựng Project như hình sau:- Code Java:

/*abstract class SV*/
package abstract1;

public abstract class SV {
    // thuoc tinh
    int ns;// nam sinh
    String ht;// ho ten
    String dc;// dia chi
    // phuong thuc khoi tao
    public SV(String ht, int ns, String dc){
     this.ht=ht; this.dc=dc; this.ns=ns;   
    }    
    // Phuong thuc TinhDiem() - abstract
    abstract float TinhDiem();
    // phuong thuc XepLoai()-abstract
    abstract String XepLoai();
    // phuong thuc InKQ()
    void InKQ(){
        System.err.print("\n - Ho ten sinh vien: "+ht);
        System.err.print("\n - Dia chi: "+dc);
        System.err.print("\n - Nam sinh: "+ns);
        System.err.print("\n - Diem tong ket: "+TinhDiem());
        System.err.println("\n - Xep loai: "+XepLoai());
        
    }
}


/*class SVCD*/

public class SVCD extends SV{
    // thuoc tinh
    float dLT,dCSDL,dMang;
    // khoi tao
    public SVCD(String ht,int ns, String dc, float dLT,float dCSDL, float dMang){
        super(ht,ns,dc);
        this.dCSDL=dCSDL;
        this.dLT=dLT;
        this.dMang=dMang;
    }
    // Phuong thuc TinhDiem()
    float TinhDiem(){
        return (dCSDL+dLT+dMang)/3;
    }
    String XepLoai(){
        float d=TinhDiem();
        String xl="";
        if (d<5)
            xl="Khong dat";
        else if (d<6)
            xl="TB";
        else if(d<7)
            xl="TBK";
        else if(d<8)
            xl="Kha";
        else if(d<9)
            xl="Gioi";
        else xl="Xuat sac";
        return xl;
    }
}

/*class SVDH*/
package abstract1;
public class SVDH extends SVCD {
 // thuoc tinh
    float dCNPM;
    // khoi tao
    public SVDH(String ht,int ns, String dc, float dLT,float dCSDL, float dMang,float dCNPM){
        super(ht,ns,dc,dLT,dCSDL,dMang);        
        this.dCNPM=dCNPM;
    }
    // Phuong thuc TinhDiem()
    float TinhDiem(){
        return (dCSDL+dLT+dMang+dCNPM)/4;
    }
    String XepLoai(){
        float d=TinhDiem();
        String xl="";
        if (d<5)
            xl="Khong dat";
        else if (d<6)
            xl="TB";
        else if(d<7)
            xl="TBK";
        else if(d<8)
            xl="Kha";
        else if(d<9)
            xl="Gioi";
        else xl="Xuat sac";
        return xl;
    }
}

/*class Abstract1 (class chinh)*/
package abstract1;
public class Abstract1 {
    public static void main(String[] args) {
        // khai bao doi tuong SVCD
        SVCD t=new SVCD("Nguyen Van A",1990,"Ha Noi",7,8,9);
        t.InKQ();
        // khai bo doi tuong SVDH
        SVDH t1=new SVDH("Nguyen Van B",1989,"Ha Tay",6,7,8,9);
        t1.InKQ();
    }
}

>> Tài Project Tại đâyLưu ý: sau 5s, click BỎ QUA QUẢNG CÁO


Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)