Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2014

[Android] Quy trình phát triển ứng dụng Mobile

     Một ứng dụng Mobile (Mobile Application) thực chất là một phần mềm (Software) hoàn thiện do vậy việc xây dựng các ứng dụng trên Mobile cũng cần tuân theo một quy trình nhât đinh. Tuy nhiên, do vòng đời tương đối ngắn và độ phức tạp của các ứng dụng mobile thường không quá cao nên quy trình phát triển ứng dụng cũng cần có sự điểu chỉnh cho phù hợp.
     Việc tìm kiếm ý tưởng cho ứng dụng là vấn đề đặc biệt quan trọng, các ý tưởng được cụ thể hóa càng chi tiết càng tốt. Từ ý tưởng, để triển khai phát triển một ứng dụng, các thành viên tham gia dự án cần tuân thủ theo quy trình phát triển ứng dụng để đem lại những hiệu quả cao nhất.
Một số lưu ý khi phát triển ứng dụng Mobile:
- Việc phân tích thiết kế dữ liệu cũng cần được quan tâm đúng mức đặc biệt là các ứng dụng cần đến Server.
- Giao diên và tính dễ dùng là ưu tiên hàng đầu cho mỗi ứng dụng Mobile.
- Do đặc tính public khi xây dựng ứng dụng các lập trình viên cũng cần quan tâm đến vấn đề mã hóa code (encode).
- Cần tối ưu hóa m…

[Học lập trình] Một số giải pháp nâng cao kỹ năng lập trình cho sinh viên

Có thể nói kỹ năng lập trình là một yêu cầu cơ bản của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, đây là điều hiển nhiên đối với các sinh viên có ý định theo đuổi nghề sản xuất phần mềm. Đối với sinh viên theo các hướng khác, lập trình cũng giúp sinh viên nắm bắt được bài học tốt hơn, ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế. Vì vậy trong năm một và năm hai, việc rèn luyện kỹ năng lập trình tốt là một nhiệm vụ quan trọng của sinh viên. Bài viết này đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao kỹ năng lập trình của sinh viên Khoa CNTT và các khoa có môn lập trình.


I. Một số khó khăn khi dạy lập trình

Hiện nay, chương trình học ngành CNTT có một số môn giúp sinh viên làm quen với viết chương trình như “Lập trình C”, “Cấu trúc dữ liệu”, “Kỹ thuật lập trình”. Với các môn trên sinh viên đã được trang bị các kiến thức lập trình cơ bản, đã được học cả lý thuyết lẫn thực hành. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều sinh viên viết chương trình còn yếu vì một số lý do sau:

+ Lập trình là một kỹ năng khó, đòi hỏ…

[Tự học lập trình Android] Bài 13: Tìm hiểu về GridView trong Android

Tìm hiểu về Gridview trong Android
- GridView cũng dựa vào Datasource và ArrayAdapter tương tự như ListView
- Điểm khác nhau là GridView có thiết lập số cột. Dữ liệu luôn đưa vào dưới dạng hình ống (mảng, list một chiều), nhưng dựa vào số cột ta thiết lập mà nó tự động ngắt hàng, xem hình minh họa:
Hình 1
- Gridview có thể hiển thị Text hoặc hình ảnh vào GridView.
- Bạn có thể thiết lập số cột cho GridView theo hình dưới đây:
Hình 2
- Nếu bạn thiết lập android:numColumns=”3″, Tức là Gridview sẽ ngắt dòng khi đủ 3 phần tử, nó chỉ khác chỗ này, còn việc đưa dữ liệu lên như thế nào thì nó y xì như làm với ListView.

Ví dụ 1: Hiển thị văn bản lên GridView

- Bạn tạo một Android Project tên tùy thích, ở đây Tôi đặt tên: Vidu_Gridview_Text

- Đây là activity_main.xml cho ứng dụng:

<LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/LinearLayout1"
android:layout_width="match_paren…

[Tự học lập trình Android] Bài 12: Tìm hiểu về Spinner trong Android

Tìm hiểu về Spinner trong Android

- Spinner tương tự như ComboBox trong C#, tương tự như JComboBox trong Java.
- Nếu bạn đã hiểu về ListView thì việc hiểu Spinner cũng không có gì là khó.
- Cách đổ dữ liệu lên Spinner là giống như đổ lên ListView, nó chỉ khác một chỗ duy nhất trong ArrayAdapter đó là ta phải gọi setDropDownViewResource.
- Ví dụ về Spinner:
Hình 1 - Kéo 2 control: TextView và Spinner vào ứng dụng (xem activity_spinner.xml)

<LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/LinearLayout1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
tools:context=".SpinnerActivity">

<TextView
android:id="@+id/selection"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#007380"
android:hint="…

[Tự học lập trình Android] Bài 11: Tìm hiểu về ListView

Tìm hiểu về ListView trong Android

ListView là control được sử dụng khá phổ biến trong các ứng dụng Android, có nhiều cách sử lý khác nhau. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiều 5 cách xử lý ListView hay sử dụng nhất được chia thành 5 trường hợp qua các ví dụ cụ thể

1) Trường hợp 1: Sử dụng ListView control với mảng dữ liệu định sẵn.

Ví dụ: hiển thị mảng dữ liệu lên trên ListView:
Hình 1
- Giao diện trên có 2 control:
+ListView : dùng để hiển thị mảng dữ liệu
+TextView có màu xanh lục: Dùng để hển thị vị trí và giá trị của phần tử được chọn trong ListView

- Bạn tạo một Android Project tên là : Vidu_ListView_HardCode_Array, chọn layout phù hợp và kéo thả các control vào giao diện:
Hình 2
- Dưới đây là nội dung của activity_main.xml:

<LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/LinearLayout1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="…

[Tự học lập trình Android] Bài 10: Sử dụng Checkbox và RadioButton trong Android

Sử dụng Checkbox và RadioButton trong Android

- CheckBox và RadioButton đều sử dụng chung 2 phương thức :
+ setChecked: dùng để thiết lập checked. Nếu ta gọi setChecked(true) tức là cho phép control được checked, còn gọi setChecked(false) thì control sẽ bị unchecked.
+ isChecked: kiểm tra xem control có được checked hay không. Nếu có checked thì trả về true ngược lại trả về false
- Checkbox cho phép ta checked nhiều đối tượng, còn RadioButton thì tại một thời điểm nó chỉ cho ta checked 1 đối tượng trong cùng một group mà thôi.
- Nếu bạn muốn người sử dụng có thể chọn nhiều lựa chọn thì bạn nên sử dụng Checkbox, ví dụ xem hình bên dưới:
Hình 1 - Ta có thể thiết lập cho Checkbox bất kỳ được checked mặc định trong XML:
Hình 2
-Trong coding để kiểm tra xem Checkbox đó có được checked hay không thì làm như sau:
Hình 3 - Nếu bạn muốn người sử dụng chỉ được chọn 1 lựa chọn trong nhiều chọn lựa bạn đưa ra thì nên sử dụng RadioButton, ví dụ xem hình bên dưới:
Hình 4
- Tương tự như Check…