Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2014

[Java] Kết nối Cơ sở dữ liệu (Database) trong Java [ODBC - Chuỗi kết nối]

1. Tạo DataBase trong SQL Server  Mở SQL Server, tạo Database (JavaData với 1 bảng sv) như hình vẽ:


2. Kết nối Cơ sở dữ liệu SQL Server trong Java sử dụng ODBC với chuỗi kết nối
Ở đây việc kết nối đến SQL Server cũng thông qua ODBC nhưng chúng ta không cần phải khai báo DSN, ta có thể dùng chuỗi kết nối trực tiếp thông qua ODBC để nối đến SQL Server. 
Chuỗi kết nối có dạng:

String dbUrl = "jdbc:odbc:Driver={SQL Server}; Server=.; DatabaseName=Employee; UserName=sa; Password= ";

Lưu ý: Với thuộc tính Server: "." hoặc IP address nếu chỉ có một Server trên máy Local . Nếu trên máy có nhiều SQL Server thì phải chỉ định rõ tên Server. UserName và Password tương ứng với SQL Server của bạn.
Ví dụ: Tên Server SQLEXPRESS thì Server phải là: Server=<Tên máy>/SQLEXPRESS
----------
[Code ví dụ]
/** * Kết nối DataBase có tên là JavaData (đã tạo ở phần trên) * Đọc và in ra màn hình danh sách sinh viên trong bảng sv * */
package databasetest;
import java.sql.Connection; import ja…

[SQL Server] Lỗi không đăng nhập được account “sa” khi mới cài SqlServer 2005 & 2008

Lỗi không đăng nhập được account “sa” khi mới cài SqlServer 2005 & 2008

Lỗi:

Sau khi cài Sqlserver 2005 & 2008 xong, không thể login bằng account “sa” được mặc dù lúc cài đã set password cho nó.

Nguyên nhân: do user “sa” tự động bị disable khi cài Sqlserver 2005 & 2008 (chắc mấy chú hacker mò password của tài khoản này ghê quá nên MS disable cho nó chắc, ai biết thì mở ra xài – bị tấn công ráng chị).
Cách giải quyết:

Bước 1: Login Sqlserver bằng quyền admin của Windows (chọn chế độ Authentication là “Windows Authentication”).

Bước 2: Chọn Security (hình cái folder bên dưới mục Database) => Logins, double – click lên sa sẽ hiện lên hộp thoại “Login Properties – sa”, chọn mục Status, ta sẽ thấy nó bị Disable, ta phải chọn lại là “Enabled” =>OKBước 3: right-click vào “[Tên máy tính của bạn] \ SQLExpress”, chọn Properties, tìm đến mục Security, chọn “SQL Server and Windows Authentication Mode” => OKBước 4: Restart lại SQL service.
tham thảo simple.vn

[Algorithms] Giới thiệu thuật toán Di truyền [GA]

Giới thiệu thuật toán Di truyền
1. Sự chọn lọc tự nhiên và Di truyền 

- Trong một khu nhà bỏ trống có nhiều mèo và chuột. Ban đầu chuột có hai loại: lông trắng hoặc đen. Sau thời gian sống với mèo ban đêm chuột đen ít bị mèo nhìn thấy nên sống lâu hơn và sinh đẻ thêm do đó phát triển, trong đó chuột trắng ngày càng tuyệt giống vì bị mèo ăn thịt và không có nhiều để sinh đẻ thêm.

- Trong thực tế chỉ có những sinh vật biết tiến hóa để thích nghi với hoàn cảnh sẽ tồn tại và phát triển
- Trong tự nhiên, các cá thể khỏe, có khả năng thích nghi tốt với môi trường sẽ được tái sinh và nhân bản ở các thế hệ sau. 
- Mỗi cá thể có một cấu trúc gen đặc trưng cho phẩm chất của cá thể đó, gọi là nhiễm sắc thể (chroniosome). Như vậy mỗi nhiễm sắc thể được tạo thành từ các đơn vị gen. 
- Trong quá trình sinh sản, các cá thể con thừa hưởng các phẩm chất của cả cha và mẹ, cấu trúc gen của nó mang một phần cấu trúc gen của cha và mẹ (gọi là lai ghép). 
- Trong quá trình tiến hóa, có thể xảy ra hiện tượng độ…