Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2014

[Tự học lập trình Android] Bài 3: Các thành phần của ứng dụng Android

Thành phần ứng dụng là các khối cơ bản để xây dựng một ứng dụng Android. Các thành phần này được liên kết lỏng lẻo bởi các ứng dụng bởi tập tin AndroidManifest.xml, tập tin AndroidManifest.xml mô tả mỗi thành phần của ứng dụng và cách chúng tương tác với nhau. Có bốn thành phần chính có thể được sử dụng trong một ứng dụng Android:

[Tự học lập trình Android] Bài 2: Kiến trúc Android

 Kiến trúc Android

Hệ điều hành Android có thể coi như một ngăn xếp chứa các thành phần phần mềm, tạm chia thành năm phần và bốn lớp chính như hình dưới đây trong sơ đồ kiến ​​trúc .


1. Nhân Linux 
Ở dưới cùng của các lớp là Linux - Linux 2.6. Nhân Linux cung cấp chức năng cơ bản như hệ thống quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ, quản lý thiết bị như máy ảnh, bàn phím , màn hình hiển thị , vv...

2. Thư viện (Libraries)
Phần đầu của nhân Linux có một tập hợp các thư viện bao gồm cả mã nguồn mở trình duyệt web WebKit, các thư viện phổ biến, cơ sở dữ liệu SQLite có thể được coi như một kho lưu trữ hữu ích cho việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu ứng dụng, thư viện để chạy các ứng dụng như ghi âm và video, SSL thư viện chịu trách nhiệm về an ninh Internet, vv...

3. Android Runtime
Đây là phần thứ ba của kiến ​​trúc và có sẵn trên lớp thứ hai từ dưới lên. Phần này cung cấp một thành phần quan trọng được gọi là Dalvik (có thể đã thay đổi theo phiên bản) máy ảo là một loại máy Java được thiết kế đặc b…