[Tự học lập trình Android] Bài 2: Kiến trúc Android

 Kiến trúc Android

Hệ điều hành Android có thể coi như một ngăn xếp chứa các thành phần phần mềm, tạm chia thành năm phần và bốn lớp chính như hình dưới đây trong sơ đồ kiến ​​trúc .


1. Nhân Linux 
Ở dưới cùng của các lớp là Linux - Linux 2.6. Nhân Linux cung cấp chức năng cơ bản như hệ thống quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ, quản lý thiết bị như máy ảnh, bàn phím , màn hình hiển thị , vv...

2. Thư viện (Libraries)
Phần đầu của nhân Linux có một tập hợp các thư viện bao gồm cả mã nguồn mở trình duyệt web WebKit, các thư viện phổ biến, cơ sở dữ liệu SQLite có thể được coi như một kho lưu trữ hữu ích cho việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu ứng dụng, thư viện để chạy các ứng dụng như ghi âm và video, SSL thư viện chịu trách nhiệm về an ninh Internet, vv...

3. Android Runtime
Đây là phần thứ ba của kiến ​​trúc và có sẵn trên lớp thứ hai từ dưới lên. Phần này cung cấp một thành phần quan trọng được gọi là Dalvik (có thể đã thay đổi theo phiên bản) máy ảo là một loại máy Java được thiết kế đặc biệt và tối ưu hóa cho Android.

Máy ảo Dalvik sử dụng các tính năng cốt lõi Linux như quản lý bộ nhớ và đa luồng, mà là nội tại trong ngôn ngữ Java . Máy ảo Dalvik cho phép tất cả các ứng dụng Android chạy trong tiến trình riêng của nó, với trường hợp riêng của các máy ảo Dalvik .

Android Runtime cũng cung cấp một tập hợp các thư viện lõi cho phép các nhà phát triển ứng dụng Android sử dụng ngôn ngữ lập trình Java để viết các ứng dụng của mình.

4. Khung ứng dụng (Application Framework)
Lớp Application Framework cung cấp nhiều dịch vụ cấp cao hơn cho các ứng dụng dưới dạng các lớp Java. Nhà phát triển ứng dụng được phép sử dụng các dịch vụ này trong các ứng dụng của họ.

5. Ứng dụng (Applications)
Bạn sẽ tìm thấy tất cả các ứng dụng Android ở lớp trên cùng . Bạn sẽ viết ứng dụng và các ứng dụng đó phải được cài đặt trên chỉ lớp này.


-----------------------------------------

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật