Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2015

[Tiện ích - Thủ thuật] Tiện ích mở rộng của Google Chrome

[Tiện ích - Thủ thuật] Tiện ích mở rộng của Google Chorme
Google Chrome là trình duyệt web phổ biến nhất thế giới có rất nhiều tính năng vượt trội. Ngoài những tiện ích mà bạn sử dụng thường xuyên thì còn nhiều tiện ích thú vị khác mà bạn chưa biết đến. Trang bài viết này tôi sẽ giới thiệu tới bạn một số tiện ích mở rộng độc đáo khác trên trình duyệt Google Chrome.

Mỗi trình duyệt Web đều có những đặc điểm riêng, tuy nhiên không ai có thể phủ nhận được Google Chrome cùng những tính năng, tiên ích của nó vẫn là sự lựa chọn trên toàn thế giới.

Một trong những ưu điểm vượt trội của Google Chrome so với các đối thủ cạnh tranh đó là nó được hỗ trợ bởi một số lượng lớn các tiện ích mở rộng thú vị và hữu ích.

1. Videostream - tiến ích dùng cho Google Chromecast Chromecast không chỉ cho phép đưa các nội dung video trực tuyến lên TV, mà nó còn có thể mang nội dung của một tab trên trình duyệt Google Chrome lên TV. Để sử dụng tính năng này, bạn cần phải cài một tiện ích mở rộng cho Google Ch…

[C\C++] Bài tập: Cấu trúc if [160915]

[C\C++] Bài tập: Cấu trúc if [160915] (Chưa bài tập về nhà, lớp ĐH Tin K6 - TDU)

// --------------------
Bài 1. Giải và biện luận ax^2 + bx + c=0
//---------------------
/* Viết trên DEV C++*/

/* Cách 1: (không sử dụng chương trình con- hàm) */

#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<math.h>
using namespace std;
// hàm chính
int main(){
// khai bao bien
float a,b,c;
// Nhap
cout<<"\n Nhap he so:";
cout<<"\n a: "; cin>>a;
cout<<"\n b: "; cin>>b;
cout<<"\n c: "; cin>>c;
// Bien luan
if(a==0)
if(b==0)
if(c==0)
cout<<"\n Phuong trinh vo so nghiem";
else
cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
else
cout<<"\n Phuong trinh co 1 nghiem x="<<-c/b;
else
{
// tinh delta
float d=b*b-4*a*c;
if(d<0)
cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
if(d==0)
cout<<"\n Phuong trinh co nghiem kep x1=x2="<<-b/(2*a);
if(d>0)
{
float x1= (-b-sqrt(d))/…

Tự học lập trình máy tính thật đơn giản

[apps1pro.com] Tự học lập trình máy tính thật đơn giản

Bạn là lập trình viên hoặc một lập trình viên mới bắt đầu. Trong bài viết này tôi gửi cho bạn những thông tin thú vị, các lập trình là công việc thực sự thú vị. Có rất nhiều cách khác nhau để học lập trình thành công.


Chưa bao giờ tài liệu học tập lập trình lại đa dạng và nhiều như bây giờ. Bạn có thể tìm hiểu trực tiếp trên website, hoặc bạn có thể tải về các ứng dụng để lập trình thiết bị của bạn để tự học.

Tôi vui mừng giới thiệu với bạn danh sách các ứng dụng chạy trên điện thoại Android để giúp bạn tự học lập trình mọi lúc, mọi nơi. Nội dụng các ứng dụng này được tập hợp từ nhiều nguồn, có chất lượng cao, được trình bày bằng tiếng Anh, có nhiều ví dụ kèm theo.

Xem và tải về ứng dụng tại đây: http://goo.gl/q1gVRz


Bạn có rất nhiều lựa chọn: C, C ++, C #, Java, VB, lắp ráp, Android, PHP, ASP, iOS, Xcode, Javascript, Python, Ruby, Fortran, Pascal, SQL, MySQL, JSON, ...

Chúc các bạn thành công với niềm đam mê và sự lựa chọn của bạn.

Th…

[ASM + C/C++] Ví dụ sử dụng ASM nhung trong C++ để vẽ đoạn thẳng

Ví dụ sử dụng ASM nhung trong C++ để vẽ đoạn thẳng:

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
asm{
mov ah,00          //Chuyen ham mau sac 00 vao ah trong ngat 10h.
mov al,18       //Che do 18,mau sac mono.
int 10h            //Goi ngat 10h.
//Ve duong thang
mov cx,350         //Vi tri diem ve(chieu ngang),350 la diem anh man hinh
mov dx,180         //Vi tri diem ve(chieu doc),dx= 180
}
ve:
asm{
mov ah,0ch         //Ham ve 1 diem anh len man hinh.
mov al,3         //Dua mau vao al,3= xanh lam
int 10h
inc cx             //Tang diem ve cx.
cmp cx,551         //So sanh cx va 551.
jnz ve         //Lap lai ve.day den khi ket qua so sanh= 0(cx=551).
}
getch();
}
// Lưu ý: Ví dụ chạy tốt trên môi trường TC3.0