Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2016

[Góc suy ngẫm] Tâm thư mừng Microsoft 40 tuổi của Bill Gates

Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates nhắc chuyện quá khứ để hướng đến tương lai trong thư gửi nhân viên của hãng nhân kỉ niệm 40 năm thành lập.
Hôm nay 4/4, hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft mừng sinh nhật lần thứ 40. Microsoft được Bill Gates và Paul Allen thành lập năm 1975 sau khi bỏ học đại học và ngày nay đã trở thành một công ty danh tiếng với 125.000 nhân viên. Các phần mềm của hãng hiện được cài đặt trên 90% số máy tính toàn cầu, và Microsoft là một trong ba công ty giá trị nhất thế giới, chỉ sau đại gia dầu khí Exxon Mobil và Apple. Nhân dịp này, Bill Gates đã có thư gửi toàn thể nhân viên Microsoft, bày tỏ sự lạc quan của ông về việc hãng sẽ tiếp tục tiến xa trong thập niên tới cùng sự phát triển vũ bão của công nghệ. Toàn văn bức thư như sau: Ngày mai là một ngày đặc biệt: Microsoft mừng kỉ niệm 40 năm! Trước đây, Paul Allen và tôi đặt mục tiêu làm ra một chiếc máy tính có mặt trên mọi bàn làm việc và trong mỗi căn nhà. Đó là một ý tưởng táo bạo và rất nhiều người nghĩ c…

Chữa bài tập Lập trình Assembly (23-11-12)

Bài tâp: Nhập vào 3 số a,b,c (<10). In ra màn hình số lớn nhất trong 3 số vừa nhập
;--------------------------------------
.model small
.code    
org 100h

jmp Max

    a db ?
    b db ? 
    c db ?
    tb1 db 'Nhap a: $'
    tb2 db 'Nhap b: $'
    tb3 db 'Nhap c: $'
    tb4 db 'So lon nhat la: $'
    xd db 13,10,'$'


Max proc
    ;in tb1
    mov ah,09
    lea dx,tb1
    int 21h

    ; Nhap a
    mov ah,01
    int 21h 
    sub al,30h
    mov a,al

    ;in xuong dong
    mov ah,09
    lea dx,xd
    int 21h


    ;in tb2
    mov ah,09
    lea dx,tb2
    int 21h

     ; Nhap b
    mov ah,01
    int 21h 
    sub al,30h
    mov b,al

    ;in xuong dong
    mov ah,09
    lea dx,xd
    int 21h  


    ;in tb3
    mov ah,09
    lea dx,tb3
    int 21h

     ; Nhap b
    mov ah,01
    int 21h 
    sub al,30h
    mov c,al

    ;in xuong dong
    mov ah,09
    lea dx,xd
    int 21h  


 ; tim max
    ;so sach a voi b
    mov bl,a
    cmp bl,b
    jg a_lon_hon
    jmp a_nho_hon

    ; neu a > b

    a_lon_hon:
        mov bl,a
   …

[ C\C++ ] Ví dụ mảng 2 chiều trong C\C++

/*
Vi du 1 [ mang 2 chieu ]
 - Nhap vao tu ban phim ma tran vuong chua cac so nguyen co kich thuoc n (3<=n<=8)
 - In ma tran vua nhap
 - Dem so chan trong ma tran
 - Tinh tong theo dong cua ma tran
 - Tim so lon nhat, nho nhat tron ma tran
 - In ra vi tri xuat hien cac so nguyen to trong ma tran

*/
#include<iostream.h>#include<conio.h>// khai bao ma tranint a[8][8],n;
// nhap ma tranvoid Nhap(){
 // nhap n
  do{
   cout<<"\n n= "; 
   cin>>n;
   if(n<3||n>8)
      cout<<"\n Nhap lai n!";
 }while(n<3||n>8);

// Nhap ma tran

cout<<"\n Nhap ma tran: ";

for(int i=0;i<n;i++)
   for(int j=0;j<n;j++)
    {
      cout<<"\n a["<<i<<"]["<<j<<"]= ";
      cin>>a[i][j];
    }
   }

// In ma tran
void InMaTran(){
  cout<<"\n IN MA TRAN VUA NHAP: \n";
  for(int i=0;i<n;i++) {
    for(int j=0;j<n;j++)
      cout<<a[i][j]<<"\t";  cout<…

[Google App Engine] Giới thiệu Google App Engine và hướng dẫn cài đặt [Công nghệ điện toán đám mây]

I. GIỚI THIỆU GOOGLE APP ENGINE

1. KHÁI NIỆM VÀ SỰ RA ĐỜI

   Trước khi đi vào phần giới thiệu về Google App Engine, chúng ta cần làm rõ khái niệm điện toán đám mây. Điện toán đám mây (Cloud Computing, hay còn biết đến với tên gọi “Điện toán máy chủ ảo”) là môi trường tính toán dựa trên Internet mà ở đó tất cả phần mềm, dữ liệu, tài nguyên được cung cấp cho máy tính và các thiết bị khác theo nhu cầu.

Thuật ngữ “đám mây” ở đây là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet và như một liên tưởng về độ phức tạp của các cơ sở hạ tầng chứa trong nó. Nói một cách đơn giản nhất, ứng dụng điện toán đám mây chính là những ứng dụng trực tuyến trên Internet. Trình duyệt là nơi ứng dụng hiện hữu và vận hành còn dữ liệu được lưu trữ và xử lý ở máy chủ của nhà cung cấp ứng dụng đó.

Một số nền tảng điện toán đám mây hiện nay: Google App Engine, Windows Azure, Amazone Webservice, Sun Cloud, Facebook, …

Google App Engine (App Engine hay GAE) là một nền tảng điện toán đám mây của Google để phát triển và lưu trữ ứng …

[ C\C++ ] Ví dụ: nhúng Assembly trong C\C++ [ Assembly ]

Nhúng Assembly trong C\C++:

* Ví dụ 1:
  - Nhập vào số nguyên n (1<=n<=10, n chẵn)
  - Tính S=2!+4!+6!+...+n!
[Code Turbo C++]
/* Nhúng mã Assembly trong C++ */

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

// khai bao
int n;

// Nhap n (thoa man 1 <= n <= 10, n la so chan)
void Nhap(){
  cout<<"\n - Nhap n: ";
  do{
     cout<<"\n n= "; cin>>n;
     if(n<1||n>10||n%2!=0)
         cout<<"\n Nhap lai n!";
   } while(n<1||n>10||n%2!=0);
}

// Tinh giai thua
int GiaiThua(int a){
   int gt=1;
                // for(int i=1;i<=a;i++)
                //     gt*=i;
// nhung assembly
    char a1 =(char)a;
    asm xor ax,ax    // xoa thanh ghi ax
    asm mov bl,1    // bien chi so
    Tinh:
           asm mov ax,gt     // ax=gt
           asm mul bl          // ax=ax*bl
           asm mov gt,ax     // gt=ax
           asm inc bl           // bl=bl+1
           asm cmp bl,a1     // so sanh bl voi a1
           asm jg Thoat1 …

Tối ưu hóa mã nguồn C\C++

Tại sao phải tối ưu mã lệnh?

Sự ra đời của các trình biên dịch hiện đại đã giúp lập trình viên cải thiện đáng kể thời gian và công sức phát triển phần mềm. Một vấn đề đáng quan tâm là xu hướng phát triển phần mềm theo hướng trực quan nhanh và tiện dụng dần làm mặt bằng kĩ năng viết mã lệnh của các lập trình viên giảm rõ rệt vì họ trông cậy hoàn toàn vào sự hỗ trợ của trình biên dịch. Khi phát triển một hệ thống phần mềm có tần suất xử lý cao, ví dụ các sản phẩm có chức năng điều phối hoạt động dây chuyền sản xuất trong nhà máy, thì bên cạnh sự hỗ trợ của một trình biên dịch mạnh còn cần đến kĩ năng tối ưu mã lệnh của lập trình viên. Kĩ năng tốt sẽ biến công việc lập trình khô khan, với các đoạn code tưởng chừng lạnh lùng trở nên sinh động. Một đoạn mã lệnh tốt sẽ tận dụng tối đa ưu điểm của ngôn ngữ và khả năng xử lý của hệ thống, từ đó giúp nâng cao đáng kể hiệu suất hoạt động của hệ thống. 

Để chương trình hoạt động tối ưu, điều đầu tiên là tận dụng những hỗ trợ sẵn có của trình biên …