[C/C++] Ví dụ giải thuật Đệ quy [Bài tập 16.1.17]

Ví dụ giải thuật Đệ quy

/*
Bài 1: Viết các hàm thực hiện (sử dụng hàm đệ quy):
Tính S= x^2 / 2! + x^4 / 4! + ... + x^(2n) / (2n)!
(Trong đó x, n nhập vào từ bàn phím thỏa mãn 1<x<3; 2<n<100)
*/

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
// var
float x;
int n;
// Input x,n
void Input_x_n(){
cout<<"\n Nhap x, n:";
do{
cout<<"\n x: ";
cin>>x;
if(1>x||x>3)
cout<<"\n Nhap lai x!";
}while(1>x ||x>3);
do{
cout<<"\n n: ";
cin>>n;
if(1>n||n>100)
cout<<"\n Nhap lai n!";
}while(1>n ||n>100);
}
// Luy thua
float LuyThua(float x, int i){
if(i==1) return x;
return LuyThua(x,i-1)*x;
}
// Giai thua
long GiaiThua(int i){
if(i==1) return 1;
return GiaiThua(i-1)*i;
}
// Tinh tong
float TinhTong(int x, int n){
if(n==2) return (x*x)/2;
return LuyThua(x,n)/GiaiThua(n) + TinhTong(x,n-2);
}
// Ham chinh
void main(){
Input_x_n();
cout<<"\n Tong = "<<TinhTong(x,2*n);
getch();
}
// Tinh tong
float TinhTong(int x, int n){
     if(n==2) return (x*x)/2;
     return LuyThua(x,n)/GiaiThua(n) + TinhTong(x,n-2);
}
// Ham chinh
void main(){
Input_x_n();
cout<<"\n Tong = "<<TinhTong(x,2*n);
getch();
}
//---------------------------------------------------

/*
Bài 2: Viết các hàm thực hiện (sử dụng hàm Đệ quy)
- Nhập vào dãy số nguyên dương có n phần tử (2<=n<=100)
- In ra màn hình tất cả số nguyên tố trong dãy
- Tìm UCLN của các số >=5 có trong dãy.

*/

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
// var
int a[100],n;
// Nhap
void Input_Array(){
// Nhap so phan tu mang
cout<<"\n * Nhap so phan tu mang: ";
do{
cout<<"\n n: ";
cin>>n;
if(2>n||n>100)
cout<<"\n Nhap lai n!";
}while(2>n||n>100);
// Nhap mang
cout<<"\n * Nhap mang: ";
for(int i=0;i<n;i++)
do{
cout<<"\n a["<<i<<"]= ";
cin>>a[i];
if(a[i]<=0)
cout<<"\n Nhap lai a["<<i<<"]";
}while (a[i]<=0);
}
// Kiem tra so nguyen to (De quy)
int Test_SNT(int a, int i){
if(a==1||a==2||a==3||i>(int)sqrt(a)) return 1;
if (a%i==0) return 0;
return Test_SNT(a,i+1);
}
// UCLN cua 2 so (De quy)
int UCLN(int a, int b){
if(a==b) return a;
if (a>b) return UCLN(a-b,b);
return UCLN(a,b-a);
}
// UCLN cua day so (De quy)
int UCLN_Array(int a[], int n){
if(n==2)
return UCLN(a[0],a[1]);
    return  UCLN(a[n-1],UCLN_Array(a,n-1));

}
// In UCLN cua cac so >=5 trong day
void In_UCLN(int a[], int n){
// loai cac so < 5 trong mang
int j=0; // so phan tu cua mang moi
int b[100];
for(int i=0;i<n;i++)
if(a[i]>=5) { b[j]=a[i]; j++;}
// UCLN cua ca so >=5 trong day
cout<<"\n * UCLN: "<<UCLN_Array(b,j);
}
// Ham chinh
void main(){
Input_Array();
cout<<"\n * In so nguyen to trong day: \n";
for(int i=0;i<n;i++){
int k=2;
if(Test_SNT(a[i],k)==1)
cout<<a[i]<<"; ";
}
// UCLN cua ca so >=5 trong day
In_UCLN(a,n);
getch();
}
* Lưu ý: 
-  Code chương trình chạy trên TC3.0
-  Các bạn có thể xây dựng giải thuật đệ quy theo cách khác.

----------


Cùng bạn tự học CNTT - tailieucntt.org

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)