[Swift] Bài 1 - Giới thiệu ngôn ngữ lập trình SWift

Bài 1 - Giới thiệu ngôn ngữ lập trình SWift

Swift là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dành cho việc phát triển iOS và OS X, được giới thiệu bởi Apple tại hội nghị WWDC 2014. Swift được mong đợi sẽ tồn tại song song cùng Objective-C, ngôn ngữ lập trình hiện tại dành cho các hệ điều hành của Apple. Swift được thiết kế là một ngôn ngữ có khả năng phòng chống lỗi cao. Nó được biên dịch với trình biên dịch LLVM. Một tài liệu 500 trang về Swift cũng được phát hành tại WWDC, miễn phí trên iBooks Store.

Ngôn ngữ lập trình Swift

Ngày 2 tháng 6 năm 2014, tại hội thảo WWDC (Apple Worldwide Developers Conference), phiên bản Swift đầu tiên đã được công bố.

Vào tháng 3 năm 2017, chưa đầy 3 năm sau khi chính thức ra mắt, Swift đã đứng đầu trong bảng xếp hạng TIOBE hàng tháng về các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất.[4]


Ví dụ:
let người = ["Trang": 67, "Ngọc": 8, "Duyên": 33, "Hoàng": 25]
 for (tên, tuổi) in người
 {
   println("\(tên) là \(tuổi) tuổi.")
 }


#


Tailieucntt.org đồng hành cùng bạn

Bài viết nổi bật