Chuyển đến nội dung chính

[SWIFT] Bài 2 - Tạo Project Swift đầu tiên của bạn

Bài 2 - Tạo Project Swift đầu tiên của bạn

Khởi động XCodeTạo mới Project:


Tạo Project đơn giản (Ứng dụng Console).

Đặt tên cho project là SwiftBasics:

Tạo một thư mục tại Desktop để chứa các Project của bạn.

Đặt tên thư mục sẽ chứa các project của bạn là SwiftTutorials:

Tiếp theo:


Project của bạn đã được tạo ra.

Tiếp theo:

main.swift là một file nguồn đã được tạo ra khi bạn tạo project, bạn cần chạy file nguồn này,  kết quả  ghi ra màn hình Console dòng chữ "Hello, world".

Nhấn "Enable" để cho phép chương trình chạy ở chế độ dành cho người lập trình.

Tiếp theo:


Chương trình chạy và in ra dòng chữ "Hello, world".

Chúc các bạn thành công với project đầu tiên!

#

Tailieucntt.org đồng hành cùng bạn

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]