Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2018

Đại số gia tử và ứng dụng

Định nghĩa đại số gia tử [khoa Điện - Điện tử ĐH Duy Tân]

Một cấu trúc đại số AT = (T, G, H, ≤) với H được phân hoạch thành H+ và Hcác gia tử ngược nhau được gọi là một đại số gia tử nếu nó thỏa mãn các tiên đề sau: (1) Mỗi gia tử hoặc là dương hoặc là âm đối với bất kỳ một gia tử nào khác, kể cả với chính nó. (2) Nếu hai khái niệm u và v là độc lập nhau, nghĩa là u∉H(v) và v∉H(u), thì (∀x∈H(u)) {x∉H(v)}. Ngoài ra nếu u và v là không sánh được thì bất kỳ x∈H(u) cũng không sánh được với bất kỳ y∈H(v). (H(u) là tập các giá trị được sinh ra do tác động của các gia tử của H vào u). (3) Nếu x ≠ hx thì x∉H(hx) và nếu h ≠ k và hx ≤ kx thì h’hx ≤ k’kx, với mọi gia tử h, k, h’ và k’. Hơn nữa nếu hx ≠ kx thì hx và kx là độc lập. (4) Nếu u ∉ H(v) và u ≤ v (hoặc u ≥ v) thì u ≤ hv (hoặc u ≥ hv) đối với mọi gia tử  Các hàm đo
(Hàm đo trên đại số gia tử):
Cho đại số gia tử mở rộng đối xứng (T, G, H, ≤), f: T→[0, 1] là một hàm đo trên T
nếu thoả mãn:
(1) ∀t∈T: f(t) ∈ [0, 1], f(g+h) = 1, f(g-j) = 0; trong …

Thuật toán di truyền và ứng dụng

Thuật toán di truyền và ứng dụng


Đầu thế kỷ 19, một lý thuyết được nêu ra bởi nhà khoa học Darwin: “Loài người có họ hàng với loài vượn” đã làm chấn động nền tảng khoa học. Trong đó, ý tưởng chủ đạo là sự tiến hóa của các muôn loài dựa trên sự chọn lọc tự nhiên. Lấy cảm hứng từ lý thuyết này, các nhà khoa học máy tính đã phát triển một thuật toán phỏng theo ý tưởng này nhằm giải quyết các bài toán tìm kiếm tối ưu có không gian cực lớn mà phương pháp vét cạn đơn thuần không giải quyết nổi.

GIẢ THUYẾT NHỮNG CON KHỈ VÀ SHAKESPEARE

Giả thuyết này được tạo ra bởi Nick Hoggard nói rằng khở đầu từ 100 con khỉ, số lượng khỉ sẽ gấp đôi sau vài ngày. Nếu một con khỉ, giả sử rằng mỗi giây gõ được 1 ký tự, và mỗi trang giấy là 2000 ký tự. Xác xuất chọn lựa để gõ 1 phím trên bàn phím của một con khỉ là như nhau. Với một giả thiết như vậy, thì sẽ mất khoảng 2,737,850 tỷ tỷ tỷ tỷ năm để có thể tạo ra một văn bản giống hệt với toàn bộ công trình văn học của Shakespeare.

Chúng ta không đi sâu vào giả thuy…