Tìm hiểu về Blockchain

Blockchain

Tìm hiểu về Blockchain cho người mới bắt đầu.

Blockchain là gì ?

Blockchain là một danh sách các bản ghi đang phát triển, được gọi là các khối, được liên kết bằng mật mã. Mỗi khối chứa mã hóa hàm băm của khối trước đó, đánh dấu thời gian và dữ liệu giao dịch. Blockchain đã có rất nhiều ứng dụng, nó được coi như một công nghệ mang tính đột phá. Blockchain là xương sống của các loại tiền điện tử rất nổi tiếng trên thế giớ, đặc biệt là Bitcoin.

Hiện nay nhiều Chính phủ và Ngân hàng hàng đầu đã ứng dụng Blockchain trong các giao dịch. Các ứng dụng và tiềm năng của Blockchain là rất lớn và được coi là thay đổi cách thức giao dịch được thực hiện trong các lĩnh vực khác nhau.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ cố gắng giải thích các khái niệm cơ bản về Blockchain thông qua tiền điện tử Bitcoin. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về công nghệ blockchain, các công nghệ đằng sau tiền điện tử, Bitcoin. Bạn sẽ tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của mã hóa, quá trình tạo và thiết lập các chuối khối và nhiều khái niệm khác liên quan đến công nghệ blockchain bao gồm thiết kế mạng blockchain.


Mục lục: 


Chương 1: Giới thiệu về Blockchain
Chương 2: Chi tiêu gấp đôi (Double Spending)
Chương 3: Sơ lược về lịch sử phát triển của Blockchain
Chương 4: PKI (Public Key Cryptography) - Mật mã khóa công khai
Chương 5: Hàm Băm (Hashing)
Chương 6: Khai phá (Mining)
Chương 7: Chuỗi khối (Chaining Blocks)
Chương 8: Bằng chứng công việc
Chương 9: Mạng và khai thác
Chương 10: Phần thưởng cho người khai thác
Chương 11: Cây Merkle (Merkle Tree)
Chương 12: Xác minh thanh toán
Chương 13: Giải quyết xung đột
Chương 14: Quyền riêng tư
Chương 15: Giảm thiểu tấn công
Chương 16: Kết luậnChúc bạn thành công!


© Thanh tran

#

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật