Tự học JavaScript qua các ví dụ

Hướng dẫn tự học lập trình JavaScript

***

Hướng dẫn lập trình JavaScript cho người mới bắt đầu

Tự học JavaScript qua các ví dụ
Tự học JavaScript qua các ví dụ

Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào các đối tượng có sẵn hoặc do người dùng (lập trình viên) tự định nghĩa, Javascript được sử dụng rất phổ biến (có tới trên 99% các website hiện nay đang sử dụng Javacript). Tất cả các trình duyệt phổ biến đều hỗ trợ ngôn ngữ này.

Javascript hỗ trợ được đa nền tảng, các bạn cũng có thể xây dựng app, web, game hay thậm chí là phần mềm.

Với sự hỗ trợ của nhiều ông lớn như: google, facebook, Microsoft, Amazon... thì Javascript đã mạnh và phổ biến lại càng mạnh và phổ biến thêm.

Mục lục:
Chương 1: Giới thiệu javaScript
Chương 2: Biến, hằng trong Javascript
Chương 3: Toán tử trong Javascript
Chương 4: Câu lệnh điều kiện trong Javascript
Chương 5: Vòng lặp trong javascript
Chương 6: Lệnh break, continue trong javascript
Chương 7: Hàm trong javascript
Chương 8: Hiển thị thông báo ra màn hình trong javascript
Chương 9: Mảng trong javascript
Chương 10: DOM trong javascript
Chương 11: Các đối tượng và hàm thường dùng trong JavaScript


Chúc các bạn thành công! 

***#

Bài viết nổi bật