Hướng dẫn sử dụng công cụ lớp học miễn phí Google Classroom

Giới thiệu công cụ lớp học online miễn phí Google Classroom


Google Classroom


Lớp học online Google Classroom là một công cụ hoàn toàn miễn phí của Google, nó giúp giảng viên tổ chức và quản lý lớp dễ dàng, thuận tiện; đồng thời quản lý tất cả tài liệu, bài tập, và điểm số đều được lưu ở cùng một nơi (trên Google Drive).

Hiện tại, Google Classroom có cả phiên bản chạy trên nền Website, ứng dụng AndroidiOS cho phép sinh viên, giảng viên theo dõi, cập nhật tình hình lớp học ở bất kỳ nơi đâu (chỉ cần thiết bị có nối mạng Internet).

Hướng dẫn sử dụng công cụ lớp học miễn phí Google Classroom

1. Đăng nhập vào tạo lớp học
1.1. Tạo lớp học mới

B1: Đăng nhập tài khoản Gmail của bạn (nếu chưa có bạn có thể tạo mới)
B2: Truy cập vào website: https://classroom.google.com
B3: Nhấp vào dấu “+” ở góc phải trên cùng.

Tạo lớp mới
Hình 1

B4: Chọn “Tạo lớp học”, sau đó đặt tên cho lớp học và ghi thêm mô tả về lớp học của bạn nếu bạn thích, click “Tạo”

Tạo lớp học mới

Hình 2

1.2. Chỉnh sửa lớp học đã có

B1: Nhấp vào dấu ba chấm dọc ở góc trên bên phải của các lớp bạn muốn chỉnh sửa
B2: Chọn "Di chuyển", "đổi tên” hoặc “xóa” theo ý muốn của bạn

Chỉnh sửa lớp học đã có

Hình 3


1.3. Thêm sinh viên vào lớp

B1: Chọn vào lớp học mà muốn thêm sinh viên
B2: Nhìn vào mã lớp học bên trái màn hình và gửi mã này cho sinh viên


Hình 4.1

Hoặc

Bấm chọn menu "Mọi người" ->  "+" thêm gmail của sinh viên muốn thêm và gửi.

Hình 4.2


B3: Yêu cầu sinh viên truy cập vào https://classroom.google.comnhấp vào dấu “+” bên phải màn hình và chọn “Tham gia lớp học”


Hình 5

B4: Sinh viên nhập mã lớp (mã lớp học được giảng viên gửi cho, nó là duy nhất cho 1 lớp học) và sẽ được tham gia vào lớp học.

Hình 6

2. Thêm bài tập
2.1. Tạo bài tập

B1: Nhấn vào lớp mà bạn muốn thêm bài tập

Hình 7
B2: Nhấp vào “+” đề tạo thêm bài tập

Hình 8

B3: Đặt tiêu đề và thêm mô tả hay hướng dẫn khác trong khung bên dưới
B4: Chọn một ngày để hạn chót cho bài tập, thêm thời gian nếu bạn muốn
B5: Chọn bài tập mà bạn muốn bằng cách “tải lên từ máy tính”, “đính kèm một tập tin” hoặc “thêm video từ YouTube”, …

Hình 9

B6: Click “Giao bài” để đưa bài tập cho sinh viên

Hình 10
2.2. Upload tài liệu

B1: Nhấn vào lớp mà giảng viên muốn thêm bài tập
B2: Chọn mục “Chia sẻ đôi điều với lớp học...”

Hình 11
B3: Nhấn vào “thêm tài liệu của lớp học” (tài liệu có thể là file văn bản, video, slide bài giảng,...)


Hình 12


3. Thống kê, đánh giá lớp học

3.1. Xem danh sách lớp học

B1: Chọn lớp mà bạn muốn xem
B2: Bấm chọn "Điểm số"

Hình 13

3.2. Đánh giá, chấm điểm

B1: Chọn lớp mà bạn muốn chấm điểm
B2: Bấm chọn "Mọi người"
B3: Chọn sinh viên muốn chấm điểm 
B4: Chấm điểm và gửi nhận xét

Hình 14

4. Hướng dẫn giải bài tập

B1: Chọn lớp muốn hướng dẫn
B2: Chọn bài tập đã giao
B3: Xem chi tiết bài tập
B4: Bấm chọn menu "Hướng dẫn"

Hình 15

--------------------------------------
*** Tham khảo:

1. Download PDF: Hướng dẫn, Slide 

2. Video hướng dẫn

#

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật