Bài giảng - Tài liệu tham khảo

DANH MỤC BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO


I. TOÁN RỜI RẠC


1. {Bài giảng} Toán rời rạc - PTIT   [Download]


2. {Tài liệu} Giải thuật đồ thị - ĐHQG  [Download]


3. {Giáo trình} Toán rời rạc  [Download]II. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++


1. {Bài giảng} Kỹ thuật lập trình  [Download]


2. {Bài tập} Thực hành Kỹ thuật lập trình nâng cao  [Download]


3. {Tài liệu} Ngôn ngũ lập trình C/C++  [Download]


4. {Tài liệu} Kiểu dữ liệu File trong C/C++  [Download]


5. {Tài liệu} Hướng dẫn lập trình C - Aptech Download


III. CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT


1. {Giáo trình} Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  [Download]


2. {Slide} Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  [Download]


3. {Slide} Thuật toán Sắp xếp  [Download]


4. {Tài liệu} Trí tuệ nhân tạo - GS.TSKH Hoàng Kiềm  [Download]IV. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG


1. {Bài giảng} Lập trình hướng đối tượng - TDU  [Download]


2. {Tài liệu} Lập trình hướng đối tượng với C++   [Download]


3.  {Tài liệu} Hướng dẫn thực hành Java với Eclipse  [Donwload]


4. {Tài liệu} Lập trình Hướng đối tượng - PTIT  [Download]


5. {Giáo trình} Lập trình Java - ĐH QG TP HCM  [Download]V. KỸ THUẬT ĐỒ HỌA MÁY TÍNH


1. {Bài giảng} Kỹ thuật đồ họa máy tính - PTIT  [Donwload]


2. {Tài liệu} Lý thuyết đồ họa  [Donwload]


3. {Tài liệu} Kỹ thuật đồ họa  [Donwload]


4. {Slide} Thuật toán trong đồ họa  [Donwload]


VI. LẬP TRÌNH MOBILE


1. {Bài giảng} Lập trình Mobile - apps1pro.com - TDU  [Donwload]


2. {Tài liệu} Hướng dẫn lập trình Android  [Download]


3. {Tài liệu En} Final_Android_Exercise_2013  [Download]VII. LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ


1. {Bài giảng} Lập trình điều khiển thiết bị  [Donwload]


2. {Tài liệu} Lập trình hợp ngữ  [Donwload]


3. {Tài liệu} Hướng dẫn sử dụng EMU8086   [Donwload]


0 nhận xét:

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết này!

Loading...

Danh mục bài viết