Bài giảng - Tài liệu tham khảo

DANH MỤC BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO


I. TOÁN RỜI RẠC


1. {Bài giảng} Toán rời rạc - PTIT   [Download]


2. {Tài liệu} Giải thuật đồ thị - ĐHQG  [Download]


3. {Giáo trình} Toán rời rạc  [Download]II. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++


1. {Bài giảng} Kỹ thuật lập trình  [Download]


2. {Bài tập} Thực hành Kỹ thuật lập trình nâng cao  [Download]


3. {Tài liệu} Ngôn ngũ lập trình C/C++  [Download]


4. {Tài liệu} Kiểu dữ liệu File trong C/C++  [Download]


5. {Tài liệu} Hướng dẫn lập trình C - Aptech Download

6. {Giáo Trình } C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng  Download - GS. Phạm Văn Ất


>> Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng


7. [ebook] Tự học lập trình C/C++ qua ví dụ [Download]


III. CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT

1. {Giáo trình} Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  [Download]


2. {Slide} Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  [Download]


3. {Slide} Thuật toán Sắp xếp  [Download]


4. {Tài liệu} Trí tuệ nhân tạo - GS.TSKH Hoàng Kiềm  [Download]IV. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG


1. {Bài giảng} Lập trình hướng đối tượng - TDU  [Download]

2. {Tài liệu} Lập trình hướng đối tượng với C++   [Download]


3.  {Tài liệu} Hướng dẫn thực hành Java với Eclipse  [Donwload]


4. {Tài liệu} Lập trình Hướng đối tượng - PTIT  [Download]


5. {Giáo trình} Lập trình Java - ĐH QG TP HCM  [Download]


6. {Tài liệu } Lập Trình Java Swing Cơ Bản Download

 Lập trình Java - ĐH FPT

V. KỸ THUẬT ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

1. {Bài giảng} Kỹ thuật đồ họa máy tính - PTIT  [Donwload]


2. {Tài liệu} Lý thuyết đồ họa  [Donwload]


3. {Tài liệu} Kỹ thuật đồ họa  [Donwload]


4. {Slide} Thuật toán trong đồ họa  [Donwload]
VI. LẬP TRÌNH MOBILE

1. {Bài giảng} Lập trình Mobile - apps1pro.com - TDU  [Donwload]

2. {Tài liệu} Hướng dẫn lập trình Android  [Download]


3. {Tài liệu En} Final_Android_Exercise_2013  [Download]4. {Khóa Học} Lập Trình Kotlin Toàn TậpVII. LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ


1. {Bài giảng} Lập trình điều khiển thiết bị  [Donwload]


2. {Tài liệu} Lập trình hợp ngữ  [Donwload]


3. {Tài liệu} Hướng dẫn sử dụng EMU8086   [Donwload]


4. {Tài liệu} Điều Khiển Logic Lập Trình PLC  [Donwload]


VIII. KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM (TESTER)

1. Hướng dẫn tự học Tester (kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm) [Ebook]

Quảng cáo

Загрузка...

Bài viết nổi bật