Blockchain _ Ch10

Chương 10: Phần thưởng cho người khai thác


Như chúng ta đã thấy trong chương Bitcoin - Mining, một người khai thác có thể bị ngập trong nhiều giao dịch tại bất kỳ khoảng thời gian nào. Kích thước tối đa cho một khối được xác định trước trong hệ thống yêu cầu chỉ có một số lượng giao dịch nhất định được bao gồm trong khối.
Số lượng giao dịch trong khối được xác định bởi kích thước khối được xác định trước và độ dài trung bình của mỗi khối. Một mẹo quan trọng ở đây là người gửi không nên bao gồm quá nhiều thông tin trong tin nhắn của mình để làm cho nó ngắn gọn và do đó khuyến khích người khai thác chấp nhận nó trước các tin nhắn dài khác.
Một người gửi nói chung cũng sẽ thêm một khoản phí giao dịch theo một số lượng bitcoin nhất định để khuyến khích người khai thác đưa vào sớm trong khối của mình.
Hậu quả khác trong việc xây dựng blockchain là kích thước đơn thuần của nó. Trong một khoảng thời gian, toàn bộ blockchain có thể trở nên quá lớn để một nút lưu trữ nó trên đĩa của nó. Điều này được giải quyết bằng cách sử dụng Merkle Tree được mô tả tiếp theo.


**********

Mục lục: 


Chương 1: Giới thiệu về Blockchain 
Chương 2: Chi tiêu gấp đôi (Double Spending) 
Chương 3: Sơ lược về lịch sử phát triển của Blockchain 
Chương 4: PKI (Public Key Cryptography) - Mật mã khóa công khai 
Chương 5: Hàm Băm (Hashing) 
Chương 6: Khai phá (Mining) 
Chương 7: Chuỗi khối (Chaining Blocks) 
Chương 8: Bằng chứng công việc
Chương 9: Mạng và khai thác 
Chương 10: Phần thưởng cho người khai thác
Chương 11: Cây Merkle (Merkle Tree)
Chương 12: Xác minh thanh toán
Chương 13: Giải quyết xung đột
Chương 14: Quyền riêng tư
Chương 15: Giảm thiểu tấn công
Chương 16: Kết luận


* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật