Blockchain _ Ch11

Chương 11: Cây Merkle (Merkle Tree)


Vấn đề về không gian đĩa trong một nút có thể dễ dàng khắc phục vì tất cả các giao dịch trong một khối được băm trong Cây Merkle như trong hình -

Hình 10

Tiêu đề khối hiện chứa hàm băm của khối trước đó, Nonce và Root Hash của tất cả các giao dịch trong khối hiện tại trong Cây Merkle. Vì Root Hash này bao gồm các giá trị băm của tất cả các giao dịch trong khối, các giao dịch này có thể được cắt bớt để tiết kiệm dung lượng đĩa. Vì vậy, bây giờ blockchain của bạn sẽ trông giống như trong hình ảnh bên dưới -

Hình 11

Điều này có thể dẫn đến rất nhiều tiết kiệm trong không gian đĩa. Chiến lược này được sử dụng bởi một khách hàng bình thường, những người quan tâm đến việc chỉ nhận thanh toán từ người khác. Tuy nhiên, các thợ mỏ cần lưu toàn bộ blockchain. Bây giờ câu hỏi được đặt ra, làm thế nào một người nhận xác minh thanh toán mà không có khả năng theo dõi một đồng tiền đã nhận đúng với nguồn gốc của nó. Điều này được giải thích tiếp theo.


**********

Mục lục: 


Chương 1: Giới thiệu về Blockchain 
Chương 2: Chi tiêu gấp đôi (Double Spending) 
Chương 3: Sơ lược về lịch sử phát triển của Blockchain 
Chương 4: PKI (Public Key Cryptography) - Mật mã khóa công khai 
Chương 5: Hàm Băm (Hashing) 
Chương 6: Khai phá (Mining) 
Chương 7: Chuỗi khối (Chaining Blocks) 
Chương 8: Bằng chứng công việc
Chương 9: Mạng và khai thác 
Chương 10: Phần thưởng cho người khai thác
Chương 11: Cây Merkle (Merkle Tree)
Chương 12: Xác minh thanh toán
Chương 13: Giải quyết xung đột
Chương 14: Quyền riêng tư
Chương 15: Giảm thiểu tấn công
Chương 16: Kết luận


* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật