Blockchain _ Ch16

Chương 16: Kết luận   


Trong cuốn sách ngắn này, bạn đã được giới thiệu một số khái niệm về Blockchain bằng cách lấy Bitcoin làm nghiên cứu điển hình. Bitcoin là triển khai thành công đầu tiên của blockchain. Ngày nay, thế giới đã tìm thấy các ứng dụng của công nghệ blockchain trong một số ngành công nghiệp, nơi mà sự tin tưởng mà không có sự tham gia của một cơ quan tập trung là mong muốn. Chào mừng bạn đến với thế giới của Blockchain.


**********

Mục lục: 


Chương 1: Giới thiệu về Blockchain 
Chương 2: Chi tiêu gấp đôi (Double Spending) 
Chương 3: Sơ lược về lịch sử phát triển của Blockchain 
Chương 4: PKI (Public Key Cryptography) - Mật mã khóa công khai 
Chương 5: Hàm Băm (Hashing) 
Chương 6: Khai phá (Mining) 
Chương 7: Chuỗi khối (Chaining Blocks) 
Chương 8: Bằng chứng công việc
Chương 9: Mạng và khai thác 
Chương 10: Phần thưởng cho người khai thác
Chương 11: Cây Merkle (Merkle Tree)
Chương 12: Xác minh thanh toán
Chương 13: Giải quyết xung đột
Chương 14: Quyền riêng tư
Chương 15: Giảm thiểu tấn công
Chương 16: Kết luận


Bài viết nổi bật