Blockchain _ Ch2

Chương 2: Chi tiêu gấp đôi (Double Spending)Xem xét một tình huống hiển thị trong hình ảnh -

Như đã thấy rõ ở đây, Bob đang trao hóa đơn 10 USD cho Lisa để đổi lấy một cuốn sách. Khi Lisa nhận được hóa đơn 10 USD này, Bob không có cách nào để sử dụng lại số tiền này cho một số giao dịch khác, vì tiền tệ vật chất hiện đang thuộc quyền sở hữu của Lisa.
Bây giờ, hãy xem xét một tình huống mà tiền được trả dưới dạng Kỹ thuật số. Điều này được minh họa bằng hình ảnh -

Hình 1

Vì định dạng để đổi tiền là định dạng kỹ thuật số, về cơ bản, đây là một tệp vật lý nhị phân được lưu trữ ở đâu đó trên thiết bị của Bob. Sau khi Bob đưa tập tin này (tiền kỹ thuật số) cho Lisa, anh ta cũng có thể đưa một bản sao của tập tin cho Alice. Bây giờ cả hai đều nghĩ rằng họ đã nhận được tiền mà không có bất kỳ phương tiện nào để xác thực đồng tiền kỹ thuật số và do đó sẽ giao hàng hóa tương ứng của họ cho Bob. Đây được gọi là chi tiêu gấp đôi trong đó người gửi chi tiêu cùng một khoản tiền tại nhiều nơi để nhận dịch vụ hoặc hàng hóa từ nhiều nhà cung cấp.
Để giải quyết vấn đề chi tiêu gấp đôi này, người ta sẽ sử dụng một cơ quan tập trung để giám sát tất cả các giao dịch. Điều này được minh họa bằng hình ảnh -

Hình 2

Cơ quan tập trung, trong điều khoản chung là ngân hàng của bạn, duy trì một sổ cái ghi lại tất cả các giao dịch. Bây giờ, Bob phải gửi tiền kỹ thuật số của mình cho ngân hàng, người sẽ thực hiện một mục vào sổ cái ghi nợ tài khoản của Bob. Sau khi đảm bảo rằng Bob có đủ số dư để thanh toán cho tiền kỹ thuật số mà anh ta muốn gửi, sẽ gửi tiền cho Lisa ghi có vào tài khoản của cô ấy trong sổ cái.
Bây giờ, đảm bảo rằng Bob không thể nhân đôi số tiền. Nếu mọi giao dịch kỹ thuật số được chuyển qua một cơ quan tập trung như thế này, vấn đề chi tiêu gấp đôi sẽ được giải quyết. Điều này cũng cung cấp một lợi ích khác trong việc xác thực tính xác thực của mỗi đồng tiền (tiền kỹ thuật số) mà nó nhận được trong giao dịch. Vì vậy, tiền giả (tiền trùng lặp như trong trường hợp Bob trả tiền cho Alice bằng cách sử dụng bản sao) sẽ dễ dàng bị phát hiện và ngăn chặn lưu thông.
Sự ra đời của chính quyền tập trung mặc dù nó giải quyết được vấn đề chi tiêu kép, giới thiệu một vấn đề lớn khác - chi phí tạo ra và duy trì chính quyền tập trung.
Vì các ngân hàng cần tiền cho hoạt động của mình, họ bắt đầu cắt hoa hồng trên mỗi giao dịch tiền tệ họ làm cho khách hàng của mình. Điều này đôi khi có thể trở nên rất tốn kém, đặc biệt là trong chuyển tiền ra nước ngoài, nơi nhiều đại lý (ngân hàng) có thể tham gia vào toàn bộ thỏa thuận.

Tất cả các vấn đề trên được giải quyết bằng việc giới thiệu tiền kỹ thuật số, được gọi là Bitcoin. Phần tiếp theo của cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng ngắn gọn về Bitcoin là gì trước khi đi sâu vào thiết kế và kiến ​​trúc của nó.


**********

Mục lục: 


Chương 1: Giới thiệu về Blockchain 
Chương 2: Chi tiêu gấp đôi (Double Spending) 
Chương 3: Sơ lược về lịch sử phát triển của Blockchain 
Chương 4: PKI (Public Key Cryptography) - Mật mã khóa công khai 
Chương 5: Hàm Băm (Hashing) 
Chương 6: Khai phá (Mining) 
Chương 7: Chuỗi khối (Chaining Blocks) 
Chương 8: Bằng chứng công việc
Chương 9: Mạng và khai thác 
Chương 10: Phần thưởng cho người khai thác
Chương 11: Cây Merkle (Merkle Tree)
Chương 12: Xác minh thanh toán
Chương 13: Giải quyết xung đột
Chương 14: Quyền riêng tư
Chương 15: Giảm thiểu tấn công
Chương 16: Kết luận


* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật