Blockchain _ Ch3

Chương 3: Sơ lược về lịch sử phát triển của Blockchain


Năm 2008, Bitcoin được Satoshi Nakamoto giới thiệu với thế giới thông qua bài báo khoa học có tên là Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
Bitcoin không chỉ giải quyết vấn đề chi tiêu gấp đôi, mà còn cung cấp nhiều lợi thế hơn, Một lợi thế đáng nói ở đây là tính ẩn danh trong các giao dịch. Satoshi, người đã tạo ra hệ thống và đã giao dịch vài coin trên hệ thống này là hoàn toàn ẩn danh với toàn thế giới.
Chỉ cần tưởng tượng, trong thế giới truyền thông xã hội này, khi quyền riêng tư của mỗi cá nhân bị đe dọa, thế giới không thể tìm ra Satoshi là ai? Thực tế, chúng ta không biết Satoshi là một cá nhân hay một nhóm người. Googling đã tiết lộ thực tế rằng bitcoin Satoshi Nakamoto nắm giữ trị giá khoảng 19,4 tỷ đô la - số tiền đó hiện vẫn chưa được công bố trong hệ thống Bitcoin. Vậy Bitcoin là gì - chúng ta hãy xem xét!

Bitcoin là gì?
Như bạn đã thấy trước đó, ngân hàng duy trì một sổ cái ghi lại từng giao dịch. Sổ cái này được ngân hàng tư nhân nắm giữ và duy trì. Satoshi đề xuất rằng hãy để sổ cái này được công khai và duy trì bởi cộng đồng.
Trong đầu bạn sẽ xuất hiện một số câu hỏi, đại loại như. Sổ cái này phải được chứng minh giả mạo để không ai có thể sửa đổi các mục của nó ?. 
Khi mỗi mục trong sổ cái được hiển thị công khai, chúng ta sẽ phải tìm ra cách duy trì tính ẩn danh - rõ ràng bạn sẽ không muốn mọi người trên thế giới biết rằng tôi đã trả cho bạn một triệu đô la.
Ngoài ra, vì chỉ có một sổ cái duy nhất theo dõi từng giao dịch trên thế giới, nên kích thước của sổ cái sẽ là một mối quan tâm lớn khác. Cung cấp một giải pháp cho những điều phức tạp này không phải là chuyện nhỏ và đó là điều tôi đang cố gắng ở đây để khiến bạn hiểu kiến ​​trúc cơ bản của Bitcoin bằng những từ đơn giản.
Kiến trúc cơ bản này là Blockchain và đó là những gì hướng dẫn này hướng tới. Để hiểu kiến ​​trúc Blockchain, bạn cần hiểu một vài tính năng chính mà nó dựa trên. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu với PKI - Mật mã khóa công khai.


**********

Mục lục: 


Chương 1: Giới thiệu về Blockchain 
Chương 2: Chi tiêu gấp đôi (Double Spending) 
Chương 3: Sơ lược về lịch sử phát triển của Blockchain 
Chương 4: PKI (Public Key Cryptography) - Mật mã khóa công khai 
Chương 5: Hàm Băm (Hashing) 
Chương 6: Khai phá (Mining) 
Chương 7: Chuỗi khối (Chaining Blocks) 
Chương 8: Bằng chứng công việc
Chương 9: Mạng và khai thác 
Chương 10: Phần thưởng cho người khai thác
Chương 11: Cây Merkle (Merkle Tree)
Chương 12: Xác minh thanh toán
Chương 13: Giải quyết xung đột
Chương 14: Quyền riêng tư
Chương 15: Giảm thiểu tấn công
Chương 16: Kết luận


Bài viết nổi bật