Blockchain _ Ch5

Chương 5: Hàm Băm (Hashing)

 

Một trong những chức năng quan trọng nhất trong PKI là hàm băm. Hàm băm ánh xạ dữ liệu của bất kỳ kích thước tùy ý nào sang dữ liệu có kích thước cố định. Bitcoin sử dụng hàm băm SHA-256 tạo ra hàm băm (đầu ra) có kích thước 256 bit (32 byte). Điều này được minh họa bằng hình ảnh -

Hình 5

Bob, trong khi đặt hàng với Lisa, tạo một tin nhắn tương tự như tin nhắn được hiển thị ở trên. Thông báo này được băm thông qua hàm băm tạo ra hàm băm 32 byte. Vẻ đẹp của hàm băm này là dành cho tất cả các mục đích thực tế, hàm băm (số 256 bit) được coi là duy nhất cho nội dung của tin nhắn. Nếu thông báo được sửa đổi, giá trị băm sẽ thay đổi. Không chỉ có giá trị băm, không thể xây dựng lại thông điệp ban đầu.
Sau khi thấy tầm quan trọng của việc băm, chúng ta hãy chuyển sang một khái niệm khác trong Bitcoin đó là khai thác.


**********

Mục lục: 


Chương 1: Giới thiệu về Blockchain 
Chương 2: Chi tiêu gấp đôi (Double Spending) 
Chương 3: Sơ lược về lịch sử phát triển của Blockchain 
Chương 4: PKI (Public Key Cryptography) - Mật mã khóa công khai 
Chương 5: Hàm Băm (Hashing) 
Chương 6: Khai phá (Mining) 
Chương 7: Chuỗi khối (Chaining Blocks) 
Chương 8: Bằng chứng công việc
Chương 9: Mạng và khai thác 
Chương 10: Phần thưởng cho người khai thác
Chương 11: Cây Merkle (Merkle Tree)
Chương 12: Xác minh thanh toán
Chương 13: Giải quyết xung đột
Chương 14: Quyền riêng tư
Chương 15: Giảm thiểu tấn công
Chương 16: Kết luận


Bài viết nổi bật