Blockchain _ Ch6

Chương 6: Khai phá (Mining)


Khi Bob tạo một yêu cầu mua hàng cho Lisa, anh ta không gửi nó cho Lisa một mình. Thay vào đó, tin nhắn yêu cầu được phát trên toàn bộ mạng mà anh ta được kết nối. Mạng của Bob được mô tả bằng hình ảnh.

Hình 6

Thông báo đi đến tất cả các nút (máy) được kết nối. Một số nút trong sơ đồ được đánh dấu là các công cụ khai thác. Đây là những máy chạy một phần mềm để khai thác thông điệp bitcoin. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho bạn ý nghĩa của việc khai thác này.

Quy trình khai thác
Vì toàn bộ mạng được phân phối rộng rãi, mọi người khai thác trong mạng dự kiến ​​sẽ nhận được nhiều tin nhắn từ nhiều nhà cung cấp tại bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào. Những gì người khai thác làm là anh ta kết hợp các thông điệp này trong một khối duy nhất. Điều này được minh họa bằng hình ảnh -

Hình 7

Sau khi một khối thông báo được hình thành, người khai thác sẽ tạo ra một hàm băm trên khối bằng cách sử dụng chức năng băm được mô tả trước đó. Bây giờ, như bạn đã biết nếu bất kỳ bên thứ ba nào sửa đổi nội dung của khối này, hàm băm của nó sẽ trở nên không hợp lệ. Ngẫu nhiên, mỗi tin nhắn được đóng dấu thời gian để không ai có thể sửa đổi thứ tự thời gian của nó mà không ảnh hưởng đến giá trị băm của khối. Do đó, các tin nhắn trong khối được bảo mật hoàn hảo khỏi sự giả mạo. Làm thế nào thực tế này được sử dụng trong việc đảm bảo tất cả các giao dịch trong mạng được giải thích thêm.

**********

Mục lục: 


Chương 1: Giới thiệu về Blockchain 
Chương 2: Chi tiêu gấp đôi (Double Spending) 
Chương 3: Sơ lược về lịch sử phát triển của Blockchain 
Chương 4: PKI (Public Key Cryptography) - Mật mã khóa công khai 
Chương 5: Hàm Băm (Hashing) 
Chương 6: Khai phá (Mining) 
Chương 7: Chuỗi khối (Chaining Blocks) 
Chương 8: Bằng chứng công việc
Chương 9: Mạng và khai thác 
Chương 10: Phần thưởng cho người khai thác
Chương 11: Cây Merkle (Merkle Tree)
Chương 12: Xác minh thanh toán
Chương 13: Giải quyết xung đột
Chương 14: Quyền riêng tư
Chương 15: Giảm thiểu tấn công
Chương 16: Kết luận


* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật