Blockchain _ Ch9

Chương 9: Mạng và khai thác


Bây giờ tôi sẽ tóm tắt các bước được mô tả ở trên; đây là những gì xảy ra trong mạng -
·      Bất kỳ ai muốn có được dịch vụ từ bên thứ ba đã quảng cáo trên mạng trước tiên sẽ tạo một giao dịch (tin nhắn cho người nhận mong muốn).
·      Trong một khoảng thời gian nhất định, có thể có nhiều người gửi (người mua) và người nhận (người bán) tạo ra các giao dịch đó.
·      Tất cả các giao dịch được phát trên mạng đến tất cả các nút. Lưu ý rằng không nhất thiết là một giao dịch nhất định phải tiếp cận từng nút khác trong mạng.
·      Mỗi nút tập hợp các giao dịch mới thành một khối. Lưu ý rằng tập hợp các giao dịch trong mỗi khối độc lập với tập hợp trong các khối được tạo bởi người khác và sẽ tự nhiên khác với các khối khác. Điều này không quan trọng; hệ thống đảm bảo rằng mọi giao dịch được phát trên mạng sẽ được đưa vào một số khối trong một khoảng thời gian hợp lý. Thông thường, người gửi sẽ khuyến khích nút bằng cách cung cấp một lượng bitcoin nhất định cho người khai thác cho những nỗ lực của mình. Người khai thác có thể lựa chọn ưu tiên đưa vào khối cho những người có ưu đãi cao hơn.
·      Nút bây giờ hoạt động trên việc tìm bằng chứng công việc cho khối lắp ráp của nó.
·      Khi nút tìm thấy một bằng chứng công việc, nó sẽ phát khối lắp ráp trên mạng.
·      Các nút nhận được khối mới sẽ chỉ chấp nhận nó sau khi xác minh rằng tất cả các giao dịch trong khối là hợp lệ và chưa được chi tiêu.
·      Nếu khối được chấp nhận là hợp lệ, nút đang hoạt động trên khối mới của chính nó sẽ phải lắp ráp lại các giao dịch trong khối của nó để đảm bảo rằng các giao dịch không bị trùng lặp. Nút bây giờ hoạt động trên việc tìm bằng chứng công việc trên khối mới được tạo của nó; trong khi làm như vậy, nó sẽ lấy hàm băm của khối được chấp nhận làm hàm băm trước đó.
·      Tương tự như vậy, blockchain tiếp tục phát triển mãi mãi.
Bây giờ, như chúng ta đã thấy toàn bộ hệ thống hoạt động như thế nào, hãy để tôi mô tả một số tác dụng phụ và cách giải quyết chúng.


**********

Mục lục: 


Chương 1: Giới thiệu về Blockchain 
Chương 2: Chi tiêu gấp đôi (Double Spending) 
Chương 3: Sơ lược về lịch sử phát triển của Blockchain 
Chương 4: PKI (Public Key Cryptography) - Mật mã khóa công khai 
Chương 5: Hàm Băm (Hashing) 
Chương 6: Khai phá (Mining) 
Chương 7: Chuỗi khối (Chaining Blocks) 
Chương 8: Bằng chứng công việc
Chương 9: Mạng và khai thác 
Chương 10: Phần thưởng cho người khai thác
Chương 11: Cây Merkle (Merkle Tree)
Chương 12: Xác minh thanh toán
Chương 13: Giải quyết xung đột
Chương 14: Quyền riêng tư
Chương 15: Giảm thiểu tấn công
Chương 16: Kết luận


Bài viết nổi bật