THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
1. Code web –

o Phụ trách quản lý toàn bộ web side và quản lý kho
o Code web mới hoặc chỉnh sửa website khi có yêu cầu.
o Theo dõi, liên hệ xử lý các lỗi liên quan đến website, server khi phát sinh. Quản lý hệ thống VPS, Sever của công ty, đảm bảo hệ thống chạy không phát sinh lỗi.
2. Makerting digital –
Google adword
o Cài đặt, quản lý và rà soát tài khoản Google Adwords
o Tìm hiểu và đánh giá từ khóa trong lĩnh vực cần tìm kiếm.
o Kiểm tra và đánh giá chất lượng viết quảng cáo.
o Thực hiện tối ưu, đấu thầu trên Adword.
o Kiểm tra và đánh giá chất lượng website theo từ khóa.
Facebook ads
o Hỗ trợ viết bài chạy quảng cáo theo yêu cầu
o Test đối tượng, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên facebook
3. IT
o Quản trị hệ thống máy tính, hỗ trợ các thành viên trong công ty.
o Thiết lập hệ thống mạng nội bộ cho công ty.
o Quản lý Server, hệ thống mạng, Server, Data center.
o Xử lý các sự cố về mạng
o Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ của công ty
o Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ
o Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty.
o Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám đốc.
4. Mức Lương
Từ 7 – 8tr/tháng
Ứng viên liên hệ phỏng vấn theo số: 0988291531
Địa điểm làm việc: 27H1 Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật